حسین


اربعین روز دیدار با حسین است.
نذرها کرده اند
نذرها دیده اند
اما
این دل مشتاق دیدار حسین است
نذر کردم، رخت تاریکی بروبم از تنم
یا حسین آمدی ، نذرم ادا شد❔
این دل مشتاق، صبر کرده است تا روز چهل

خنده درمان نیست
یا حاجتم فرما
یا مرهم بیار

elahefakhteh

الهه فاخته


امروز روز زیارت است؟
شاید‌

فقط خدا میداند اسرار ۴۰ را در روز
یا حق


الهه فاخته منبع اصلی مطلب : الهه فاخته
برچسب ها : حسین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اربعین هم آمد حسین می آیی؟